Om


David Carlsson 

KERAMIKER   f 1977


CERAMIC ARTIST  b 1977

Ateljé: Carnegiegatan 15

414 53 Göteborg


Tel +46 (0)702 93 71 16


david@dceramic.se
Att tolka, omforma och ge ny mening åt situationer och föremål kan sägas sammanfatta min konstnärliga praktik. Jag tycker om att arbeta i spänningen mellan den uppenbara, nästan banala berättelsen och den poetiskt mångbottnade. Kontraster och kombinationer intresserar mig och jag söker ofta efter ett dubbeltydigt läge som ger plats att både hylla och kritisera, svara och undra i samma verk.


I flera arbeten har jag arbetat med symbolik och betydelse hos olika material och hur den kan berätta om fördomar och förväntningar på hur något eller någon skall vara men också att saker kan visa sig vara något helt annat än vad vi tror. Identitet, arv, förväntningar och fördomar  är ett rikt material att arbeta och experimentera med, både som människa och som konstnär med bas i ett specifikt fält.To interpret and give new meaning to objects and situations encapsulates my practice over the last ten years. I like to work in the tension between the obvious, almost banal, narrative and the poetic, multilayered expressions. I am often interested in contrasts and combinations. It could be things like dream and reality, aim and result or repetition and breaks. I want to tell stories through clay and ceramic references and my aim is an equivocal state in the pieces where I like to embrace and criticize, answer and wonder in the same object.


In recent works I´ve been focusing on representation and how things,materials just as humans, can turn out to be, or look like, something or someone else than we expect.

The subject comes down to the question of who we are and who we would like to be seen as. Expectations, heritage and prejudices can be a burden but also a rich source to work with, both as an individual and as an artist operating in a certain field. By using different ceramic materials and also combining them with other ingredients I try to express the complexity, problems and potentials in these matters.


Copyright © David Carlsson. All Rights Reserved